Romanya’daki Azınlıklar

Romanya'daki Azınlıklar

Romanya, azınlıklara tanımış olduğu haklar ve kolaylıklar açısından dünyanın önde gelen demokrasilerinden biridir. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun aksine ırkçılık, ötekileştirme, dışlama Romanya’da çok rastlanan şeylerden değildir. Bu açıdan birçok Batı Avrupa ülkesine de örnek teşkil edebilir. Romanya’da birçok azınlık yaşamaktadır. Biz de bu yazımızda Romanya’daki önemli azınlıkları sizler için derledik.

Romanya’nın yaklaşık %90’ı Romenlerden oluşuyor. Son dönemde özellikle yabancı işçilerin ülkeye gelişi ve Ukrayna’dan kaçan halkın Romanya’ya sığınmasıyla Romenlerin toplam içinde %88 seviyelerine geldiği de tahmin ediliyor.

Romanya’daki Azınlıklar içerisinde en büyük grup tabi ki Macarlar. Macar azınlıkların tarihi çok eskilere dayanıyor ve Romanya içerisinde de zaman zaman siyasi, kültürel ve toplumsal kavgalara sebep olabiliyor. Birinci dünya savaşında yer değiştiren topraklar, sonrasında ikinci dünya savaşı öncesi geri verilen topraklar ve Romanya’nın Transilvanya olarak adlandırılan ve Macarların yoğun yaşadığı topraklar…Hikaye uzun ve inşallah başka bir yazımızın konusu olsun. Macarların toplam nüfus içerisindeki payı %7’lere kadar dayanıyor. Kendi siyasi partileri var, kendi dilleri, okulları, işletmeleri var.

Macarlardan sonraki en büyük azınlık grup Romalılar, yani çingeneler. Romalılar dememizin sebebi yabancı dilde Roma-Romi olarak adlandırılmalarından. Yoksa İtalya’nın güzide şehri Roma ile ve güzel Roma insanlarıyla bir derdimiz yok 🙂 Romen çingeneleri nüfusun %3-3.5 luk kısmını oluşturuyor. Kendilerine has yaşam tarzları, müzik, kültür ve mimari anlayışları ile Romanya’nın kendi özgü gruplarından bir tanesi çingeneler.

Üçüncü büyük grup ise geleneksel olarak Ukraynalılar. Burada bir parantez açmalıyız tabi ki. Rusya – Ukrayna savaşından sonra Romanya’ya göç eden Ukraynalıların sayısı 1 milyonu aşmıştı. Tabi bu rakam günlük olarak değişiyor. Evlerine geri dönen veya başka ülkelere giden Ukraynalılar var. Ancak artık Romanya’da yaşam kuran ve burada kalacak olan Ukraynalılar da var. Romanya’daki en önemli azınlık gruplarından birisi de bundan sonra da Ukraynalılar olarak kalacak, orası kesin.

Bu 3 büyük gruptan sonra özellikle Transilvanya ve Timiş bölgelerindeki Almanlar, Türkiye’den gelen ve Dobruca, Köstence bölgelerinde yaşayan Tatar ve soydaş Türkler diğer iki büyük azınlık grubunu oluşturuyor. Romanya’daki toplam Türklerin sayısı 40-60 bin aralığında tahmin ediliyor.

Bu beş azınlık grubunun haricinde Sırplar, Bulgarlar, Slovenler, Hırvatlar, Ruslar, Polonyalılar da Romanya’da ufak azınlık grupları olarak yaşıyorlar.

Ülkeye ucuz işgücü olarak Tayland, Vietnam ve diğer uzak doğu ülkelerinden ve ayrıca Hindistan, Pakistan’dan gelenleri de özellikle belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca ciddi bir Yunan ve Lübnan komunitesi de mevcut ülkede. Önümüzdeki 10 yılda ülkedeki demografik yapının daha da değişeceğini öngörüyoruz. Sürç-i lisan ettiysek ya da hatalı, eksik bilgi verdiysek affola. Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynaklar:

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-64_en

https://rm.coe.int/5th-sr-romania-en/16809943af

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669960

https://dbpedia.org/page/Turks_of_Romania

http://www.edrc.ro/docs/docs/etnomobilitate/Intregul_volum.pdf

https://insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol4/tabele/t4.pdf

https://kayserigundem.com.tr/milletlerarasi-turk-tatar-festivali-sona-erdi/19060/

321 kişi bu yazıyı okudu

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir