Tagged: romanya azınlık

Romanya'daki Azınlıklar

Romanya’daki Azınlıklar

Romanya, azınlıklara tanımış olduğu haklar ve kolaylıklar açısından dünyanın önde gelen demokrasilerinden biridir. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunun aksine ırkçılık, ötekileştirme, dışlama Romanya’da çok rastlanan şeylerden değildir. Bu açıdan birçok Batı Avrupa ülkesine de örnek...