Tagged: romanya firmalar

Romanya'nın En Büyük 10 Firması

Romanya’nın En Büyük 10 Firması

Romanya, Avrupa’nın hala gelişmekte olan, büyümekte olan ekonomilerinden birisidir. Kişi başı gayrisafi milli hasıla 17500 Dolar civarındadır. Ortalama brüt maaş 1900 Avro, net maaş ise 800 Avro seviyesindedir. 212 milyar dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılası...